Interim Management

Met Interim Management geven wij invulling aan een tijdelijke lacune of behoefte binnen het management van een organisatie. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn. Zo kan er sprake zijn van een manager die tijdelijk met verlof is of ziek is, of van een vacature die plotseling is ontstaan en niet direct kan worden ingevuld. Maar het kan ook zijn dat uw permanente manager tijdelijk, geheel of gedeeltelijk, vrij moet worden gemaakt voor andere taken binnen uw bedrijf.

Voor uw tijdelijke behoefte aan management hebben wij capaciteit beschikbaar. Iemand die zich snel weet in te werken in de specifieke eigenschappen van uw organisatie en marktomgeving. Die conform de door u geformuleerde taakstelling de benodigde werkzaamheden uitvoert. Maar die daarnaast een open oog heeft voor de toegevoegde waarde die externe inbreng kan, en volgens ons moet hebben. Opdat er na afloop van het traject niet alleen is gedaan wat gedaan moest worden, maar er tevens initiatieven zijn genomen om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen.

Aanleiding voor het inschakelen van een Interim Manager kan zijn:

  • overbrugging van een verlof-, ziekte- of vacatureperiode
  • realisatie van een organisatie- of cultuurverandering
  • ondersteuning van het permanente management
  • deskundigheidsbevordering / training van personeel