Bedrijfsadvies

Met ons bedrijfsadvies helpen wij een organisatie om vooruit te komen. Dat kan voor de organisatie als geheel (strategisch niveau), of voor een deel van de organisatie (tactisch of operationeel niveau) gelden. Wij helpen u om uw organisatie klaar te maken voor nieuwe uitdagingen, zoals het betreden van nieuwe markten, het ontwikkelen van nieuw producten of het vergroten van uw aandeel in bestaande markten. Met inbreng van onze kennis en creativiteit helpen wij u de juiste keuzes te maken.

Zonder regelmatige herziening kan een bedrijfsstrategie al snel uit de pas lopen met de marktomgeving en achterraken op de concurrentie. Op strategisch niveau definiëren wij samen met u een heldere visie en missie voor het bedrijf en vertalen deze naar een bedrijfsplan. Hierbij verkennen wij de huidige positie van het bedrijf in de marktomgeving en evalueren samen met u alle relevante aspecten. Vervolgens bekijken wij de mogelijke strategische opties en maken samen met u keuzes. Op basis van deze keuzes stellen wij een implementatietactiek op.

Op tactisch niveau definiëren wij samen met u de manier waarop mensen en middelen binnen uw organisatie in lijn met de strategische doelstellingen worden ingezet. Hierbij doen wij onderzoek naar de oriëntatie en het functioneren van de relevante bedrijfsdisciplines en beoordelen hun doelmatigheid binnen het kader van de bedrijfsmissie. Op basis van de resultaten uit ons onderzoek doen wij aanbevelingen voor uit te voeren verandertrajecten.

Op operationeel niveau beoordelen wij de efficiëntie en effectiviteit van individuele bedrijfsprocessen. Hierbij inventariseren en verkennen wij de kwaliteiten en kwantiteiten van de mensen, de middelen en de processen binnen uw organisatie. Vervolgens doen wij voorstellen voor aanpassingen en maken samen met u de relevante keuzes. Op basis van deze keuzes ondersteunen wij de implementatie van de te realiseren veranderingen.

Aanleiding voor het inschakelen van een Bedrijfsadviseur kan zijn:

  • herpositionering van het bedrijf in de marktomgeving
  • reorganisatie van bedrijfsonderdelen
  • ontwikkelen van nieuwe producten
  • aanboren van nieuwe markten
  • toepassen van nieuwe hulpmiddelen