Profiel Keers

Winfried Keers is een bedrijfskundige (Nijenrode) met ruim twintig jaar managementervaring bij voornamelijk middelgrote bedrijven.

In directiefuncties bij diverse bedrijven heeft hij zich bekwaamd in het uitvoeren van verbeterprocessen. Processen die er toe leiden dat een organisatie beter presteert, met meer efficiency, kwaliteit en effectiviteit. Zijn manier van werken laat zich beschrijven als: analytisch, creatief, pragmatisch, inzichtelijk en doelgericht. Complexe vraagstukken vertaalt hij in een projectmatige oplossingsaanpak. Met veel ervaring in het managen van mensen en processen geeft hij nieuwe impulsen aan de activiteiten van een organisatie. Impulsen die ertoe leiden dat nieuwe wegen worden ingeslagen, bijvoorbeeld bij het inrichten van de organisatie met mensen en middelen, bij het organiseren van de bedrijfsprocessen, bij de ontwikkeling van producten en diensten, of bij de positionering van een bedrijf in de afzetmarkt.

Als marketing directeur binnen een IT-bedrijf heeft Keers al eind jaren tachtig de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van systemen die wij nu als CRM-systemen benoemen. Op verzoek van uitgeverij Wolters-Noordhoff heeft hij in 1992 het studieboek “marketing informatiesystemen” geschreven, wat lange tijd door Heao-studies is gebruikt. Nadien is Keers nog vaak verantwoordelijk geweest voor de selectie en implementatie van CRM-systemen, als onderdeel van de managementfuncties die hij heeft vervuld.

Als docent en examinator is hij sinds 2013 bij NCOI, Scheidegger, Schoevers en Luzac actief binnen de vakgebieden: management en organisatie; marketing en strategie; projectmanagement; managementvaardigheden en sales- en accountmanagement.